Σημαντικό: Συνιστούμε τη χρήση των Mech Mods σε έμπειρους χρήστες. Τα μηχανικά mods δεν προσφέρουν καμία προστασία στον χρήστη και στην μπαταρία όπως τα ηλεκτρονικά που η πλακέτα παρέχει ασφάλεια και προστασία στο τελικό χρήστη.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχημάτων που σχετίζονται με τη χρήση αντιστάσεων ακατάλληλων για την μπαταρία (πολύ χαμηλές τιμές) ή με πιθανή φθορά της χρησιμοποιούμενης μπαταρίας ή λάθος του χρήστη τόσο σε θέματα της συσκευής όσο και στο “στήσιμο” αν προκύψει βραχυκύκλωμα.

Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

Μετάβαση στο περιεχόμενο